Съобщение за постъпило искане за одобряване на ПУП в м. „Телки баир“, с. Джигурово

  Публикувано

001