Съобщение за постъпило искане за одобряване на ПУП в м.“Чинар куши“, гр. Сандански

  Публикувано

002