Съобщение за постъпило искане за одобряване на ПУП в м. „Соколовец“, гр. Сандански

  Публикувано

001