Съобщение за постъпило искане за одобряване на ПУП в м.“Телки баир“, с. Джигурово

  Публикувано

1