Съобщение за постъпило искане за одобряване на ПУП в м. „Реката“ с. Поленица

  Публикувано

001