Информация по Приложение 2 за инвестиционно предложение „Почистване коритото на р. Струма от наносни отложения с цел възстановяване на проектните параметри на корекцията“

  Публикувано

Осигурен е достъп по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Сандански .

Целият текст тук: Съобщение Приложение 2