Съобщение за населените места, които придобиват статут на кметство едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и кметове

  Публикувано

CCI19082015_0006