Съобщение за инвестиционно предложение „Оранжериен комплекс за отглеждане на зеленчуци в имот 038006, м. „Падарката“, землище на с. Хотово, община Сандански“

  Публикувано

1