Съобщение за инвестиционно предложение „Създаване на овощна градина от череши и изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води в имот № 012021 с площ 43, 753 дка, м. „Кюшето“, землище на с. Спатово, община Сандански“

  Публикувано

123