Съобщение за инвестиционно предложение „Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение /сондажен кладенец/ с цел осигуряване на вода за поливане на лозови масиви, засадени в имоти № 029002, 029004 и 029006 в землището на село Зорница, община Сандански

  Публикувано

00000