Съобщение за инвестиционно предложение „Изграждане на кариера за добив на баластра в канцесионна площ „Плоски“, землище на с. Плоски, община Сандански“

  Публикувано

Може да го изтеглите ТУК