Съобщение за инвестиционно предложение „Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец за поливане на зелени площи в имот № 010006, м. „Миндол“

  Публикувано

002