Съобщение за инвестиционно предложение „Добив на подземни води, чрез изграждане на сондажен кладенец за поливане на зелени площи в имот № 034014, м. „Лагъмите“

  Публикувано

2222