Съобщение за инвестиционно предложение „Оранжериен комплекс“ в поземлен имот № 027001 в м. „Студената вода“, землище с. Склаве, община Сандански“ с възложител „Тренев груп4 ООД, гр. Сандански

  Публикувано

CCI19082015_0007