Съобщение за издадено разрешение за строеж № 66/20.06.2014 г.

  Публикувано

CCI27062014_0001