Съобщение за издадена заповед за допълване на Разрешение за строеж, гр. Сандански

  Публикувано

001