Съобщение до собственици на поземлени имоти и носители на ограничени вещни права в кв. 171а по плана на гр. Сандански

  Публикувано

Съобщението може да изтеглите  ТУК