Съобщение до собственика на поземлен имот в м. „Герена“ по КВС

  Публикувано

Съобщение за одобрен ПУП в местността „Герена“ по КВС на землището на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград за „Жилищно строителство“.

Целият текст тук: Съобщение 92-00-64