Съобщение до заинтересовани собственици на имоти в м.“Друма“ и м. „Валога“ с. Поленица

  Публикувано

2