Съобщение до заинтересовани собственици на урегулирани поземлени имоти, с. Плоски

  Публикувано

Съобщението може да изтеглите Тук.