Съобщение до заинтересовани лица за постъпило искане за одобряване на ПУП, с. Катунци

  Публикувано

123