Съобщение до заинтересовани лица за постъпило искане за поправка на кадастралния план на имот № 163, с. Златолист

  Публикувано

4