Съобщение до заинтересовани лица за постъпило искане за поправка на кадастрален план имот 163, с. Златолист

  Публикувано

3