Съобщение до заинтересовани лица за постъпило искане за поправка на кадастрален план на имот № 71, с. Златолист

  Публикувано

2