Съобщение до заинтересовани лица за постъпило искане за поправка на кадастрален план, с. Златолист

  Публикувано

1