Съобщение до заинтересовани лица за постъпило искане за одобряване на ПУП, с. Катунци /кв. 67/

  Публикувано

234