Съобщение до заинтересовани лица за изготвяне на Акт за непълноти и грешки д одобрен кадастрален план на имот № 71, с. Златолист

  Публикувано

001