Съобщение до заинтересовани лица за изготвяне на Акт за непълноти и грешки в одобрен кадастрален план

  Публикувано

001