Съобщение до заинтересовани лица за издадена заповед на кмета за състоянието, местонахождението и разположението на сградното канализационно отклонение на кооперациите в имот

  Публикувано

CCI14012016