Публично обсъждане на актуализацията на бюджета на община Сандански за 2012 година

  Публикувано

Кмета на община Сандански, обявява публично обсъждане на актуализацията на бюджета на община Сандански за 2012 година. Обсъждането ще се проведе на 26.11.2012 г. от 14:00 до 17:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Сандански, намираща се на бул. Свобода №14. Информация може да се получи в Общинска администрация – отдел „Финанси,бюджет и счетоводство” и Общински съвет – Сандански.