Откриване на процедура за предоставяне на концесия с предмет и обект: „Хигиенна баня“ Сандански

  Публикувано

Съобщение