На вниманието на фирмите в община Сандански

  Публикувано


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 

На вниманието на фирмите, подлежащи с облагане на патентен данък!

П Л А Щ А Н Е Т О на този вид данък става само по ЕГН.