Информация по Приложение 2 за инвестиционно предложение “ Комбинирано рибно садково стопанство за отглеждане на европейски сом и шаран в част от язовир „Бели брег“

  Публикувано

Осигурен е достъп по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Сандански .

Целият текст тук:  Съобщение -1- Приложение 2