Инвестиционно предложение „Преустройство на част от първи жилищен етаж в земеделска аптека в УПИ Х, пл. № 81, кв. 16 по плана на с. Ново Делчево, община Сандански“

  Публикувано

Цялото съобщение може да видите ТУК