Инвестиционно предложение „Оранжерия за отглеждане на зеленчуци в поземлен имот № 039017, м. „Червената пръст“, землище на с. Дамяница, община Сандански“

  Публикувано

ТУК