Инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване и създаване на нови лозови насаждения в землището на с. Капатово, община Петрич …“

  Публикувано

1