Инвестиционно предложение “ Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 800 еквивалетни жители в имот с идентификатор 47754.1.296, находящ се в м. “ Забела“, землище на град Мелник, община Сандански“

  Публикувано

Фотоснимк (4)