Инвестиционно предложение за създаване на овощни насаждения от смокини в землището на с. Хотово

  Публикувано

Осигурен е достъп по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Сандански.

Целият текст тук: Създаване на овощни насаждения от смокини