Заповед на кмета за провеждането на публични търгове за отдаване под наем

  Публикувано

Заповедта може да прочетете тук:

Стр.1

Стр.2