Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 г.

  Публикувано

Заповедите на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Кирил Укев и приложенията могат да бъдат изтеглени по-долу в папката.

Заповеди Областна дирекция -Земеделие- и приложения