Дирекция „Финанси, бюджет и счетоводство“

  Публикувано

Телефон: 0746/89-059,  0746/ 89-098

 

 

09.02.2016 г./вторник/

Бюджет на Община Сандански 2016 г., приет с Решение № 60/ 28.01.2016 г. на Общински съвет – Сандански

001

 

 

 

13.01.2016 г. /сряда/

Проекто бюджет на Община Сандански за 2016 г.

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.05.2015 г. Вторник

Годишен финансов отчет 2014

07.09.2015 г. – Понеделник

Към годишен финансов отчет 2014

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на годишния финансов отчет за 2014 г. на общ. Сандански

ОДИТЕН ДОКЛАД

Одитно становище

 

15.06.2015 г- Понеделник

Отчет май 2015

 

11.08.2015 г.

Отчет към 30.06.2015

Отчет към 31.07.2015

 

29.10.2015 г.

 

Отчет към 31.08.2015 г.

 

05.11.2015

 

Отчет за касово изпълнение за трето тримесечие 2015

 

13.01.2016 г. Сряда

Отчет към 31.10.2015

Отчет към 30.11.2015

 

07.03. 2016 Понеделник

Отчет към 31.12.2015

Отчет към 31.01.2016

 

 

 

 

Обслужваща банка на община Сандански

-Uni Credit Bulbank Сандански

– BIC UNCRBGSF

– сметка IBAN BG54UNCR96608497571412

– вид плащане:

– 442100 – данък върху недвижим имот;

-442400 – такса битови отпадъци;

– 443400 – пътен данък;

– 442300 – данък върху превозно средство;

– 441400 – патентен данък;

– 446500 – глоби;

– 442800 -туристически данък;

– 448007 – такса административни услуги;

– 442500 – покупко-продажба / 2 %/