Дирекция „Устройство на територията и инфраструктура“

  Публикувано

Арх. Красимир Петков

Тел.: 0746/89-062

  • Отдел „Общинска собственост“. Тел. за контакт: 0746/ 89079