Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване и Човешки ресурси“

  Публикувано

Отдели към Дирекцията

  •  Отдел „Гражданско състояние и регистрация“ . За контакти: тел. 0746/87-408.
  • Отдел „Местни данъци и такси“ . За контакти: тел. 0746/ 89-016