Утвърждаване на нова организационна структура на Общинска администрация-Сандански

  Публикувано

Решение №59 от 28.01.2016 г.

Организационна структура на Община Сандански-Изтеглете