Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Сандански през 2016 г.- ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  Публикувано

Изтеглете предложението от тук