Яново

  Публикувано

Южно край селото тече Петровска река. Яново има 196 жители.

Благоприятни са условия за отглеждане на технически култури, лозя, фуражни култури и за развитие на животновъдството.

В местността “Света Петка”, южно край Яново, има останки от новокаменната епоха, Античността и Средновековието.

През ХVІ в. на мястото на разрушен манастир е построена черквата “Свети Йоан Предтеча”, паметник на културата.

В селото има свободен жилищен фонд и възможности за инвестиции в селския туризъм.

Контакти:  0746/98731, 

                         0882 011033

Кметски наместник Методи Менчев Атанасов