Черешница

  Публикувано

Населението наброява 64 жители. На 3 км. северно от черешница има минерален извор. През землището на селото тече Черешничка река.

Има благоприятни условия за отглеждане на технически, култури, трайни насаждения, предимно череши, фуражни култури, развито е овцевъдството.

Землището се напоява от Напоителна система “Пиринска Бистрица”. В непосредствена близост до селото са открити останки от новокаменната и римската епоха, от античността и средновековието.

Има свободен жилищен фонд и възможности за инвестиране в еко и селски туризъм.

Контакти:  0746/98735

                          0882011114

Кметски наместник Георги Коцев