Хърсово

  Публикувано

Селото има 285 жители.

През землището на Хърсово тече Мелнишка река. Има благоприятни условия за отглеждане на технически култури и лозя, пердимно от сорта “Широка мелнишка”, “Мерло”, “Каберне” и десертни лозя, за развитие на животновъдството.

Половината от жилищния фонд е обновен. 16 от старите къщи и училището са паметници на културата. Изградени са под влияние на родопската и мелнишката къща.

Край селото има цех за производство на млечни продукти.

Изгражда се хоспис за възрастни хора.

Открити са останки от новокаменната епоха, античността и средновековието. През 50-те години на ХІХ в. е построена църквата “Свети Атанасий”.

В Хърсово има свободен жилищен фонд и възможности за инвестиране в ново строителство.

Контакти: 0746/ 98720

                        0887341791

Кметски наместник Симеон Михайлов