Храсна

  Публикувано

Разположено е в Западните склонове на южен Пирин на надморска височина около 530 м. През землището на селото тече река Златина от поречието на Пиринска Бистрица.

Има благоприятни условия за отглеждане на технически култури и дърводобив.

Жилищният фонд е стар, къщите са строени под влияние на Родопската къща, 9 от тях са паметници на културата. Селото е електрифицирано и водоснабдено.