Сугарево

  Публикувано

Има население от 27 души. Землището е благоприятно за отглеждане на технически култури. Извършва се дърводобив и залесяване към ГС – Сандански.

Жилищният фонд е стар. Има свободен жилищен фонд и терени за инвестиране. Изходен пункт за туристически маршрути към хижа Пирин и връх Вихрен.

Има благоприятни условия за развитие на животновъдство. Черквата “Свети Пророк Илия” е паметник на културата, /1856 г./.

През селото тече Сугаревска река.

 

Контакти:  Тел. 0882011054

Кметски наместник Иван Марков